986 telefon alarmowy


XV EDYCJA KONKURSU "RAZEM BEZPIECZNIEJ".

XV edycja konkursu wiedzy o policji ?Razem Bezpieczniej? w etapie rejonowym odbyła się w bardzo gościnnym Hufcu Pracy 1?40 ze Świdnicy.

Podczas zorganizowanych zajęć przez pracowników służb mundurowych młodzież miała okazje dowiedzieć się np. co to są dopalacze, demoralizacja, jakie są środki przymusu bezpośredniego itp. Poznali także katalog zachowań podczas pożaru, powodzi czy napadu, zapoznali się z zasadami pierwszej pomocy, ale także dowiedzieli się jakie są znaki drogowe, prawidłowe wyposażenie roweru albo jak poruszać się w kolumnie i jak zachowywać się podczas wycieczki w góry. Teraz wiedzą już jakie są korpusy w policji, co zrobić aby zwiększyć bezpieczeństwo własne i osób z nami przebywających. Wszystkie informacje mogą się przydać w życiu codziennym i powinny być znane przez każdego ucznia.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy do konkursu przystąpiło 8 jednostek z Dolnego Śląska, naszą młodzież wspierali funkcjonariusze Straży Miejskiej Wałbrzycha inspektor Norbert Landzberg oraz starszy strażnik Adele Łuc.