986 telefon alarmowy


INTERWENCJE

INTERWENCJE

 

Interwencje można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu:

 

  1. telefon alarmowy ? 986

  2. (74) 66 55 200

  3. fax (74) 66 55 204

Czynne cała dobę.

 

 

Rejon dzielnic: Podzamcze, Piaskowa Góra, Szczawienko, Lubiechów, Poniatów, Książ:

 

tel. (74) 664 72 38

 

Czynne w godzinach 6.30 ? 22.00.

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZŁOŚLIWE LUB ŻARTOBLIWE ZGŁOSZENIA!

 

Art.66 §1 KW Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych.


§2 KW Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.