986 telefon alarmowy


MONITORING

MONITORING WIZYJNY MIASTA.

System kamer, zwany fachowo monitoringiem wizyjnym miasta, przychodzi z pomocą służbom w realizowaniu ich podstawowego zadania, jakim jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Jeszcze kilkanaście lat temu o monitoringu miejskim słyszeliśmy niewiele. Mogliśmy przekonać się o jego istnieniu podczas oglądania ?zachodnich? filmów czy też przy okazji odbywania zagranicznych wyjazdów. Przy czym tamtejsze systemy te nie były jeszcze wtedy zbytnio rozwinięte.

Obecnie chyba nikt już nie ma wątpliwości o istnieniu zaawansowanych systemów monitoringu patrolujących nasze ulice, skwery, parki czy też budynki użyteczności publicznej. Natomiast kamery umieszczone w newralgicznych miejscach miasta na stałe zadomowiły się w miejskim krajobrazie. Również nikt nie powinien wątpić o skuteczności zastosowania takiego technologicznego rozwiązania, które, jak się okazało, stało się ważnym narzędziem w walce z przestępstwami i wykroczeniami.

Jak wykazuja statystyki w naszym kraju obserwujemy tendencje wzrostową zachowań niezgodnych z prawem. Jednak -co ciekawe- w strefach obiętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, a także na monitorowanym obszarze wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. jest to spowodowane głównie tym, że dzięki sprawnej współpracy stanowiska monitoringu z działaniem służb interwencyjnych, takich jak Straż Miejska czy Policja, precyzyjne dotarcie do miejsca, wskazanego przez dyżurnego monitoringu, następuje w relatywnie szybkim czasie. Ponadto, w przypadkach ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia, na twardym dysku komputera zostaje zabezpieczony materiał, który następnie może posłużyć w celu ustalenia sprawcy i okolicznościzłamania prawa, a także być wykorzystany jako dowód w toku prowadzonego postępowania sądowego.

Obowiązek obsługi monitoringu wizyjnego miasta jednostka Straży Miejskiej w Wałbrzychu otrzymała w lipcu 2011r. Został on scedowany z Biura Ochrony i Reagowania Kryzysowego Urzedu Miejskiego w Wałbrzychu. W marcu 2012 r. stanowisko monitoringu zostało przeniesione z ulicy Przemysłowej i obecnie mieści sie w budynku przy ulicy Matejki 1- w tym samym, w którym znajduje się również Komenda Straży Miejskiej.

System monitoringu wizyjnego w Wałbrzychu aktualnie podlega ciągłej rozbudowie. Prace techniczne związane z uruchomieniem kolejnych kamer monitorujących nasze miasto dobiegaja powoli końca. Po ich zainstalowaniu monitoringiem zostanie obieta prawie cała dzielnica Śródmieście. Dodatkowo zespół czterech kamer został zainstalowany w Parku Miejskim im. Jana III Sobieskiego. W chwili obecnej porządku w mieście pilnują 34 kamery.