986 telefon alarmowy


Mój Dzielnicowy

 
 
 

Twój dzielnicowy

Do grupy podstawowych i najważniejszych zadań w codziennej pracy strażnika miejskiego należy kontakt i współpraca z mieszkańcami. Realizacja tych zadań ma na celu przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz poprawę bezpieczeństwa i porządku w mieście. Aby usprawnić pracę strażników i podnieść standard wykonywanych przez nich zadań Straż Miejska w Wałbrzychu decyzją Komendanta stosuje podział miasta na rewiry (dzielnice), za które odpowiedzialni są poszczególni, wyznaczeni strażnicy dzielnicowi. Główna ideą opowiadającą się za takim rozwiązaniem jest fakt, że stały dzielnicowy jest rozpoznawany przez społeczność lokalną, zna problemy i bolączki trapiące jego rewir, potrafi szybko rozpoznać pojawiające się zagrożenia oraz skutecznie interweniować w celu ich wyeliminowania.

 

Do podstawowych zadań strażnika dzielnicowego należy:

 

 1. Pełnienie służby dzielnicowego w wyznaczonych rewirach. Służba ta jest realizowana poprzez patrolowanie dzielnicy z uwzględnieniem realizacji ustawowych zadań straży miejskiej oraz innych obowiązków wynikających z zakresu obowiązków służbowych.
 2. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych.
 3. Prowadzenie rozpoznania powierzonego rewiru pod kątem wykrywania zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 4. Realizacja zadań związanych z wyeliminowaniem wykrytych zagrożeń. Współpraca w tym zakresie z właściwymi podmiotami.
 5. Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa powszechnego jak i prawa lokalnego.
 6. Kontaktowanie się z mieszkańcami. Inicjowanie takich spotkań oraz uczestnictwo w spotkaniach ze społecznością lokalną organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub inne podmioty działające w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
 7. Zbieranie i gromadzenie informacji dotyczących podległego terenu w zakresie: zjawisk patologicznych ich lokalizacji, rozmiaru i natężenia konfliktów społecznych, osób bezdomnych lub innych osób potrzebujących wsparcia i pomocy.
 8. Kontrola szkół i innych placówek oświato-wychowawczych. Przeciwdziałanie zjawiskom demoralizacji dzieci i młodzieży. Kontrola placów zabaw. Współdziałanie w tym zakresie z patrolem szkolnym.
 9. Prowadzenie działań kontrolnych w miejscach szczególnie narażonych na powstawanie zachowań niezgodnych z prawem takich jak: bazary, targowiska, rejony lokali gastronomicznych, kluby i dyskoteki, miejsca gromadzenia się młodzieży, opuszczonych obiektów, parków i skwerów, terenów leśnych, przejść między ulicami i budynkami, podwórek.
 10. Realizacja skarg wpływających do straży miejskiej od mieszkańców dzielnicy.
 11. Informowanie społeczności lokalnej o występujących zagrożeniach.
 12. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i osobami, które ze względu na charakter prowadzonych przez siebie działań mają istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej.
 13. Kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu szczególnie pod względem: sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, braku informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, posiadania aktualnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 14. Egzekwowanie od właścicieli zwierząt domowych obowiązków mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

DZIELNICOWI - REJONY SŁUŻBOWE

 

 

 

Inspektor Sławomir Batkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRÓMIEŚCIE

 

Strażnik Kamila Buła

 

 

 

 

 

 

 

ŚRÓDMIEŚCIE

 

 Strażnik Robert Lega

 

 

 

 

 

 

 

SOBIĘCIN / GLINIK


St. inspektor Dariusz Patko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZAWIENKO / LUBIECHÓW

PONIATÓW

 

 

 

Inspektor Marian Grabarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

STARY ZDRÓJ

 

Mł. inspektor Józef Kalita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARY ZDRÓJ

 

Specjalista Sławomir Kubik

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWE MIASTO

 

 

 Strażnik Mariusz Kudela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWE MIASTO

 

St. specjalista Krzysztof Tyrpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODGÓRZE

 

Mł.inspektor Piotr Łyś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIAŁY KAMIEŃ

 

Inspektor Marek Mikka

 

 

 

 

 

 

 

 

BIAŁY KAMIEŃ

 

 Strażnik Agnieszka Łyda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDRADÓW

 

Mł.specjalista Krzysztof Sadowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZAMCZE

 

 Inspektor Daniel Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZAMCZE

 

Inspektor Zbigniew Rosicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIASKOWA GÓRA

 

Strażnik Piotr Boczkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIASKOWA GÓRA

 

 

 

St. Inspektor Piotr Bazylak


 

 

 

 

 

 

 

 

SOBIĘCIN