986 telefon alarmowy


"Z RAPORTU STRAŻY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU"

 

Silne wiatry, szczeniak bez opieki, brak pojemników na odpady komunalne i wiele innych interwencji.

 

 

 

31.10.2019 – Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o martwej sarie leżącej na ul. Uczniowskiej. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Na miejsce została wezwana specjalistyczna firma, która zabrała martwe zwierze. Kolejny raz przypominamy by zachować ostrożność podczas jazdy samochodem i zdjąć nogę z gazu. Tego typu zdarzenia są bardzo częste. A niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że jeżeli potrąci zwierzę zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara aresztu lub grzywna w wysokości do 5000 zł.

 

01.11.2019- W tym dniu w związku z Dniem Wszystkich Świętych funkcjonariusze jak co roku pełnili służbę w rejonie cmentarzy. Dbali o ład i porządek, oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Strażnicy nie odnotowali poważnych incydentów. Natomiast w rejonie cmentarzy musieli podejmować interwencję w związku z nieprawidłowym parkowaniem i nie stosowaniem się kierowców do zmian w organizacji ruchu, co mogło skutkować utrudnieniami w ruchu pieszych jaki pojazdów.

 

02.11.2019 - Tego dnia Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał wiele zgłoszeń dotyczących połamanych gałęzi, uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych i wszelakich szkód wywołanych przez silnie wiejący wiatr. Funkcjonariusze interweniowali przy ul. Basztowej 48 gdzie zaniepokojeni mieszkańcy zgłaszali, że gałęzie rosnącego tam drzewa pod wpływem wiatru łamią się i spadają na ziemię powodując bezpośrednie zagrożenie dla osób tam przebywających. Dyżurny Staży Miejskiej powiadomił Straż Pożarną, która na miejscu usunęła zagrożenie. Kolejne zgłoszenia dotyczyły uszkodzonego sygnalizatora świetlnego na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i De Gaulla. Tam również została wezwana na miejsce Straż Pożarna, która zdemontowała uszkodzone elementy sygnalizacji. Funkcjonariusze Straży Miejskiej na czas trwania działań Straży Pożarnej kierowali ruchem pojazdów. Wiatr wiał na tyle mocno, że funkcjonariusze interweniowali również na ul. Senatorskiej, gdzie złamany konar drzewa utrudniał ruch pieszych i pojazdów. Strażnicy odłamali złamany konar od drzewa i usunęli zagrożenie. Przypominamy !!!! by podczas silnych wiatrów usunąć z parapetów okien oraz balkonów ciężkie przedmioty. Nie parkować pojazdów w pobliżu drzew, oraz słupów linii energetycznych. Unikać przechodzenia pod drzewami, ponieważ w czasie silnego wiatru spadające gałęzie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób.

 

 

03.11.2019W tym dniu Dyżurny Straży Miejskiej odebrał kilka zgłoszeń dotyczących odpadów wielkogabarytowych pozostawionych przy śmietnikach. Po raz kolejny przypominamy, że tego rodzaju odpady tj; zużyte wersalki można oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wałbrzychu: przy ul. Beethovena i Stacyjnej. Godziny otwarcia PSZOK-ÓW to od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:0018:00 oraz w soboty w godzinach: 10:0014:00 .

 

 

04.11.2019 - Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację, że w budynku przeznaczonym do rozbiórki przy ul. Chrobrego znajduje się stado uwiezionych gołębi. Na miejsce udali się funkcjonariusze Eko – patrolu Straży Miejskiej. Potwierdzili zgłoszenie. W zamkniętym gołębniku znajdowało się stado gołębi pocztowych hodowlanych, pozostawionych bez pokarmu i wody. Zwierzęta były osowiałe i wycieńczone, część z nich już nie żyła. Żeby nie dopuścić do śmierci ptaków Straż Miejska skontaktowała się z prezesem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręgu Wałbrzyskiego, który zobowiązał się zaopiekować gołębiami do czasu ustalenia ich właściciela. Gołębie pocztowe są to ptaki bardzo przywiązane do miejsca w którym żyją. Zawsze będą wracały do domu. W przeciwieństwie do zwykłych gołębi nie będą w stanie same zdobyć pożywienia. Dobre serce i czujność jednego z naszych mieszkańców pozwoliła uratować część stada bezbronnych gołębi od śmierci głodowej. Taka postawa zasługuje na pochwałę. Pamiętajmy, zgłaszajmy wszelkie akty przemocy nad zwierzętami.

 

0 4.11.2019 – W godzinach popołudniowych dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od mieszkanek naszego miasta o szczeniaku pozostawionym bez opieki przy ul. Zajączka. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Piesek mógł mieć około 3 miesiące. Był głodny i spragniony. Szczeniak trafił pod opiekę Fundacji Mam Pomysł gdzie znalazł schronienie w domu tymczasowym. To niestety kolejny przykład bezmyślności osób, które biorą pod opiekę zwierzęta. Taki szczeniak jest bezbronny nie potrafi sam zdobyć pożywienia, gdyby nie interwencja zatroskanych mieszkańców mógłby zginąć pod kołami samochodu. 

 

 

05.11.2019 – Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Beethovena w kanale znajduje się uwieziony pies. Funkcjonariusze udali się na miejsce i zastali uwiezione zwierze. Na miejsce została wezwana Straż Pożarna, która uwolniła psa. Niestety piesek miał poranione łapy, prawdopodobnie próbował sam się uwolnić z pułapki. Natychmiast o tym fakcie zostało powiadomione schronisko. Tam pies otrzymał fachową pomoc medyczną oraz jedzenie i picie. Strażnicy zabezpieczyli miejsce niebezpieczne. Niestety bezmyślność ludzi i chęć zysku spowodowały, że ktoś kto zdemontował metalową pokrywę od kanału naraził zwierzęta i ludzi na utratę zdrowia lub życia.

 

 

06.11.2019W tym dniu Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał bardzo dużo zgłoszeń o braku pojemników na odpady komunalne. Dyżurny zgłosił ten fakt do do firmy obsługującej Wałbrzych w tym zakresie. Dodatkowo funkcjonariusze na bieżąco kontrolują takie zgłoszenia. Dzielnicowi w swoich rejonach regularnie sprawdzają czy posesje są wyposażone w odpowiednie pojemniki oraz czy nie są przepełnione. Pamiętajmy!!!!! aby zapoznać się z zasadami prawidłowego segregowania odpadów.