986 telefon alarmowy


WALKA Z BAZGROŁAMI

Wulgarne napisy i rysunki występujące w przeważającej części na elewacjach budynków oraz urządzeniach użyteczności publicznej trudno traktować jako formę sztuki. Jest to typowy akt wandalizmu. Najbardziej dotkliwym aspektem związanym z pojawieniem się bazgrołów wydaje się być zniszczenie mienia, a co za tym idzie ponoszenie przez właścicieli zdewastowanych powierzchni kosztów związanych z przywróceniem ich do stanu poprzedniego.

Oprócz wymiaru wyłącznie materialnego, pojawianie się bazgrołów prowadzić może do eskalacji czynów niezgodnych z prawem na zniszczonym obszarze, obniżenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a w konsekwencji do spadku wartości nieruchomości na danym terenie lub nawet spadku atrakcyjności turystycznej miasta.

Zagrożenia wynikające z opisywanego stanu rzeczy wymuszają na władzach lokalnych konieczność podjęcia kompleksowych, zintegrowanych działań mających na celu próbę ograniczenia występującego w Wałbrzychu zjawiska. Z przykrością należy stwierdzić fakt, iż znaczna część budynków zniszczona jest przez bezmyślne działania kibiców wałbrzyskiego klubu sportowego, gdzie forma wsparcia pozostawia wiele do życzenia...

Działamy prewencyjne tworząc wspólne patrole z policją mające na celu kontrolę terenów zagrożonych oraz pogadanki w placówkach oświatowych, aby już młode pokolenie miało świadomość konsekwencji powstania tzw. graffiti. Prowadzimy również we współpracy z różnego rodzaju podmiotami, organizacjami działania korygujące mające na celu usunięcie niepożądanych bazgrołów, a w szczególności takich, w których zawarte są wszelkiego rodzaju wulgaryzmy, treści nawołujące do przemocy i nienawiści m.in. na tle rasowym. Warto nadmienić, że w 2018 roku takimi działaniami objęto pięć dzielnic naszego miasta i usunięto graffiti z 76 obiektów. W tym roku nasze działania ograniczyły się do trzech dzielnic i do tej pory usunięto graffiti z 57 obiektów.

Zachęcamy do reagowania i zgłaszania niszczenia mienia w postaci tworzenia bezprawnego graffiti.