986 telefon alarmowy


PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROFIAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH

18 września br., odbyło się posiedzenie komisjii zdrowia i bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wałbrzycha, podczas którego między innymi omówiono działalność profilaktyczno-edukacyjną wałbrzyskiej Straży Miejskiej za rok szkolny 2018/2019.

Zgodnie z treścią art. 11 Ustawy o Strażach Gminnych z dnia 29.08.1997 r., funkcjonariusze Straży Miejskiej realizowali w wałbrzyskich palcówkach oświatowo – wychowawczych program profilaktyczno edukacyjny „ Z nami bezpieczniej”. Program realizowany był w następujących grupach:

- przedszkola,

-nauczanie wczesnoszkolne,

-szkoły podstawowe,

-gimnazja,

-szkoły ponadgimnazjalne,

-seniorzy.

W czasie spotkań, w zależności od wieku uczniów, porusza się następujące tematy:

-przybliżenie zasad i form działania Straży Miejskiej, prezentacja wyposażenia i umundurowania,

-zasady zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych (wypadki, pożary, agresywne zwierzęta, zagrożenia powodziowe, porywiste wiatry, niewybuchy, inne zagrożenia),

-zasady bezpiecznego, samodzielnego funkcjonowania na terenie miasta jak i poza nim,

-nieletni jako pomiot prawa(ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeks karny),

-pełnoletność – prawa i obowiązki,

-”obcym mówię NIE”,

-uzależnienia kradną wolność,

-tematyka proekologiczna w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych, oraz akcja „STOP PLASTIK”,

-zwierzęta domowe, przyjemność i obowiązek,

-współistnienie z dzikimi zwierzętami w aglomeracji miejskiej,

-stop hejt, stop stalking,

-”Mówimy NIE” agresji wśród dzieci i młodzieży,

-challenge to niebezpieczne wyzwania,

-uzależnienia behawioralne,

-cyberprzemoc,

-bezpieczny rowerzysta

Dzięki pozyskanym środkom z firmy Toyota przyłączyliśmy się do wałbrzyskiej akcji „Stop Plastik”, zakupując dzieciom bidony i chlebaki wielorazowego użytku.

Ekologia to wymóg naszych czasów, to obowiązek wobec naszej zielonej planety. Świadome dbanie o otoczenie, o młode pokolenie, to także wizja lepszej przyszłości dla nas, w momencie gdy ono dorośnie.

W ramach powyższych działań przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. Spotkania z przedszkolakami „przybliżenie działalności zasad Straży Miejskiej, zasady bezpiecznego funkcjonowania na terenie miasta i poza nim, obcym mówię NIE, zwierzęta domowe obowiązek i przyjemność, współistnienie z dzikimi zwierzętami” - 6 spotkań, 431 uczestników,

2. Spotkania z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym „przybliżenie działalności zasad Straży Miejskiej, zasady bezpiecznego funkcjonowania na terenie miasta i poza nim, obcym mówię NIE, zwierzęta domowe obowiązek i przyjemność, współistnienie z dzikimi zwierzętami,tematyka proekologiczna, bezpieczeństwo w sieci” - 8 spotkań, 312 uczestników

3. Spotkań w klasach IV-VIII „ agresja wśród nieletnich, uzależnienia behawioralne, cyberprzemoc, hejt, stalking, challenge,bezpieczny rowerzysta” - 16 spotkań, 1063 uczestników,

4. Spotkania z gimnazjalistami „odpowiedzialność prawna nieletnich, hejt, stalking i cyberprzemoc, uzależnienia behawioralne, uzależnienia kradną wolność” - 5 spotkań, 131 uczestników,

5. Spotkania uczniami szkół ponadgimnazjalnych „odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Hejt, stalking i cyberprzemoc” - 11 spotkań, 340 uczestników,

6. Spotkania z seniorami „Bezpieczny emeryt” - 3 spotkania, 75 uczestników,

7. Spotkania o tematyce „bezpieczne ferie” – 7 spotkań, 538 uczestników,