986 telefon alarmowy


VADEMECUM SENIORA

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa dlatego nigdy nie jest za późno na edukację i profilaktykę. Osoby starsze mogą z niej czerpać wiele pożytków, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa.

We wrześniu odbyły się pierwsze spotkania, których cykl został zatytułowany “Vademecum Seniora “

Nim zostały zaplanowane pierwsze spotkania z seniorami, dokładnej analizy wymagały tematy dotyczące problematyki z jaką na co dzień borykają się osoby starsze. W taki też sposób wyłoniono kilka wiodących tematów, które podczas naszych spotkań będą omawiane:

* Kradzież kieszonkowa, kradzież z mieszkań.

*Oszustw „na wnuczka” lub na innego członka rodziny oraz jak nie stać się ofiarą oszustów podających się za pracowników różnych „firm”.

*Wykorzystywania osób starszych do pobierania kredytów przez osoby obce lub członków rodziny.

*Bezpieczeństwo podczas w podróży; jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem.

*Handel uliczny i wykroczeń popełnianych za zajęcie drogi publicznej i wykonywania działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia

*Spacer z psami bez smyczy i kagańca oraz obowiązku sprzątania po swoich pupilach

*Wykroczeń z zakresu Prawa o ruchu drogowym; przechodzenia na czerwonym świetle albo w miejscach niedozwolonych, zajmowania ścieżek rowerowych na cele niezgodne z ich przeznaczeniem oraz parkowania na tzw. kartę dla osób niepełnosprawnych.

*Spalania odpadów, nie tylko „zgromadzonych pozostałości roślinnych”.

*Składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

*Chowu zwierząt gospodarskich na terenie Gminy (omówienie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie).

*Problem dokarmiania zwierząt (kaczek w basenach p-poż., gołębi, kotów itd.)