986 telefon alarmowy


ZASIL NASZE SZEREGI, ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM

 

Straż Miejska w Wałbrzychu ogłasza nabór na stanowisko aplikanta straży miejskiej.

Jeżeli nie znosisz monotonii, lubisz pracę        w której każdy dzień jest inny, chcesz służyć społeczności lokalnej i dbać o porządek publiczny ta służba właśnie jest dla Ciebie. Praca w Straży Miejskiej jest pracą dla społeczeństwa.        Jest zadaniem trudnym i wyczerpującym, ale jednocześnie dająca wiele satysfakcji. Przyszli funkcjonariusze odbędą szkolenie podczas, którego będą się uczyć sposobów przeprowadzania interwencji, umiejętności zachowania się w ekstremalnych sytuacjach oraz poznają zagadnienia prawa.

 

Kandydat na stanowisko powinien posiadać: wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek  do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 20 września 2019 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.