986 telefon alarmowy


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku strażnicy miejscy we współpracy z Policją w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” podejmują działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, przez pierwsze kilkanaście dni nowego roku szkolnego, strażnicy miejscy i policjanci będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów drogowych w rejonie szkół i placówek oświatowych.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

Mamo, Tato,

-dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,

-zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,

-ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,

-wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,

  • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

Nauczycielu,

-odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,

-przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierujący pojazdami,

-w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.